Игри

Информация за страница Хелоуин

Има разнообразни легенди относно произхода на Хелоуин. Много хора изписват наименованието на този празник като Хелоин, но допускат правописна грешка. Всички легенди обаче говорят за хитрия фермер от ирландски произход Джак. Той е известен с това, че на няколко пъти успява да надхитри Дявола. При всеки един от тези случаи Сатаната бива принуден да се съгласи никога да не взима душата на фермера. Известни са поне две такива случки, всяка една от които говори за хитростта и изобретателността на фермера. Едната разказва за това как той обира своите съселяни и те го подгонват. В бягството си той среща по пътя Дявола. Той му казва, че му остава малко живот на Земята. В крайна сметка Джак успява да убеди Сатаната да се превърне в монета, с която да се отплати на съселяните. След това щял отново да си възвърне вида и да изчезне, а селяните да се карат помежду си за изчезналата монета.

  За нещастие на Дявола в джоба на Джак имало божи кръст. Поради това той започва да се изтощава и да губи сили. За да излезе на свобода, той трябвало да не взима душата на Джак със себе си. Не след дълго обаче времето на Джак действително изтекло. Поради твърде грешния си начин на живот нямало начин да се озове в Рая. В ада обаче Дявола не го искал заради сключената помежду им сделка. Така Джак нямало къде да отиде, а около него се разстилал мрак. Тъй като не виждал пътя си, Сатаната му дал вечно горящ въглен от Ада. Той щял да осветява пътя му през тъмнината. Джак издълбава една ряпа и вътре поставя въглена, след което започва да броди в търсене на вечния покой. От този момент нататък той бил обречен завинаги да скита в нищото. Именно от тези легенди се ражда началото на фенерите, които отначало се правят от ряпа. Едва по-късно за тяхната направа започва да се използва тиква. Символиката им се състои в това да плашат лошите духове на Хелоуин, които излизат в нощта на празника. В наши дни тиквеният фенер се нарича Свещения Джак. Милиони хора по света всяка година осветяват с него пътя и домовете си в тъмната нощ на Вси светии.

   Корените на Хелоуин никак не са трудни за проследяване. Преди около 2000 години келтите честват своята нова година в края на лятото като последния ден по прибиране на реколтата. След него идвали студовете и зимата, които често се свързвали с човешката смърт. За тях празникът се явява своеобразна величина на Нова година. За датата 31 октомври пък смятали, че се разминавали границите на световете на живите и умрелите. Именно по това време умрелите през годината се завръщали в търсене на живи тела за вселяване. Келтските жреци гадаели бъдещето, облечени в животински кожи, за да плашат привиденията. Те били известни като друиди. За своите предсказания друидите запалвали ритуални огньове и горели като жертвоприношение житни класове. За да омилостивят бродещите духове, хората оставяли пред домовете си храна. За да напътстват умрелите си близки обратно вкъщи, те поставяли и свещ на прозорците.